Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA)

Hva er Brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistanse er en måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand (personlig assistanse) på for personer med nedsatt funksjonsevne, og behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Målet er å bidra til at personer med bistandsbehov får et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Brukerstyrt personlig assistanse innebærer at du selv har rollen som arbeidsleder og selv kan styre organisering og innhold ut fra egne behov. Innen de timerammer som kommunens vedtak angir, kan du selv styre hva assistentene skal gjøre og til hvilke tider assistanse skal gis.

Arbeidslederrollen gir deg full kontroll over egen livssituasjon. Selv om det vanligste er at tjenestemottaker selv ivaretar arbeidslederrollen, er dette ikke et krav. Også personer som er avhengige av bistand for å ivareta arbeidslederrollen kan få brukerstyrt personlig assistanse. Dersom arbeidsleder ønsker det, tilbyr HAV også å bistå med utførelsen av arbeidsleder oppgaver.

BPA tjenesten i HAV er basert på 3 grunnpilarer:

  1. Du bestemmer selv hvem som skal bistå deg som assistent og hvilke kvalifikasjoner som behøves.
  2. Du bestemmer selv hva som skal utføres av arbeidsoppgaver og hvordan disse skal utføres.
  3. Du bestemmer selv når og hvor du trenger assistanse.

Ring oss +47 45 22 22 88

Ta kontakt for en uforpliktet samtale. Vi kan også stille til et uforpliktende møte hjemme hos deg, uavhengig av hvor du bor i landet.

Send oss en e-post

Send oss en e-post ved å bruke skjema nedenfor, eller send direkte til: hav@havas.no

Besøksadresse - hovedkontor

Bygdøy allè 23, 0262 Oslo