Funksjonsassistanse

Ordningen skal bidra til at du kan skaffe deg eller beholde ordinært arbeid hvis du har fysiske funksjonsnedsettelser. Ordningen dekker utgifter til nødvendig, praktisk hjelp i arbeidssituasjonen. Blinde og svaksynte kan også få funksjonsassistanse til ledsaging.

Hvem kan få funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Du kan få funksjonsassistanse hvis du er yrkesaktiv, har en omfattende fysisk funksjonsnedsettelse eller sterkt nedsatt syn og har behov for ordningen for å kunne være i jobb.

Hva er funksjonsassistanse i arbeidslivet?

Ordningen dekker lønnsutgifter til en assistent som kan bidra med praktisk hjelp til gjøremål som av- og påkledning, i lunsjen, kopiering, på tjenestereise med mer. Mulig tilrettelegging og aktuelle hjelpemidler må være klarlagt før behovet for funksjonsassistent kan bli vurdert. NAV utbetaler tilskuddet til HAV Funksjonsassistanse.

Varighet og omfang

NAV innvilger funksjonsassistanse og dekker lønnsutgiftene til assistenten for ett år av gangen. Antall timer vurderes individuelt.

Hvordan søker du?

Du søker NAV for funksjonsassistanse. Se link under for mere informasjon hos NAV:

https://www.nav.no/no/Bedrift/Hjelpemidler/Funksjonsassistanse#chapter-5

Hvem kan jeg kontakte?

Kontakt gjerne oss i HAV for mere informasjon!

 

Ring oss +47 45 22 22 88

Ta kontakt for en uforpliktet samtale. Vi kan også stille til et uforpliktende møte hjemme hos deg, uavhengig av hvor du bor i landet.

Send oss en e-post

Send oss en e-post ved å bruke skjema nedenfor, eller send direkte til: hav@havas.no

Besøksadresse - hovedkontor

Bygdøy allè 23, 0262 Oslo