Hvordan får du BPA?

Etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 bokastav a har man rett til å få nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Pasient- og brukerrettighetsloven §-2-1 bokstav d, gir etter gitte kriterier,  også en rett til å få tjenestene organisert som brukerstyrt personlig assistanse.

Dersom du har behov for tjenester, og ønsker å få tjenestene organisert som BPA, kan du søke din kommune / bydel om dette. Søknadsprosessen skal du finne informasjon om på kommunens hjemmeside på internett eller ved å henvende deg til kommunen direkte.

 

 

Dersom du ønsker mere informasjon og veiledning kan du kontakte oss i HAV!

Telefon: 45 22 22 88
E-mail: post@havas.no