Visjon

Få et HAV av muligheter – uansett funksjonsnedsettelse

Bedriftens assistenter skal arbeide mot denne visjonen. Grunnprinsippet for tjenesten er å tilby assistenter og primærkontakter som kan møte, forstå og håndtere de utfordringer den enkelte tjenestemottaker representerer, uansett adferd og uttrykksmåte. De fleste av tjenestemottaker profiterer på et forutsigbart og trygt miljø, preget av profesjonalitet, forutsigbarhet og trygg omsorg fra BPA leverandøren. Trygge og innsiktsfulle assistenter som klarer den utfordringen det ligger i å være på jobb ”i en annen persons bolig”. Med utgangspunkt i brukernes personlighet, interesser og erfaringsbakgrunn tilrettelegges et aktivitets- og arbeidstilbud etter behov.

Independent Living ligger til grunn for FN-konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) og har bidratt til å utforme konvensjonen. FN-konvensjonen handler om retten til å leve et selvstendig liv og bl.a. selv få velge hvor, med hvem og hvordan man ønsker å bo. Independent Living betyr ikke uavhengighet fra andre mennesker, men å ha friheten til å velge og ha kontroll over sitt eget liv og sin egen livsstil. Dette er en forståelse og et verdigrunnlag som også ligger til grunn for HAV sine tjenester.

Ring oss +47 45 22 22 88

Ta kontakt for en uforpliktet samtale. Vi kan også stille til et uforpliktende møte hjemme hos deg, uavhengig av hvor du bor i landet.

Send oss en e-post

Send oss en e-post ved å bruke skjema nedenfor, eller send direkte til: hav@havas.no

Besøksadresse - hovedkontor

Bygdøy allè 23, 0262 Oslo